Přihláška do kurzu

Zde si můžete vytisknout přihlášku do kursu

Žádost o přijetí k výuce a výcvikuZadost-o-prijeti

Lékařský posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motorových vozidelLekarsky-posudek

Žádost je potřeba vyplnit a podepsat. Dále si nechat potvrdit od praktického lékaře Posudek o zdravotní způsobilosti.

Poté mne hned kontaktujte a dohodneme termín začátku kursu.