Přihláška do kurzu

Zde si můžete vytisknout přihlášku do kursu

Žádost o přijetí k výuce a výcvikuZadost-o-prijeti

Lékařský posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motorových vozidelLekarsky-posudek

Žádost je potřeba vytisknout, obě strany, a to oboustranně (tj. na 1 list papíru), vyplnit a podepsat.

Dále si nechat potvrdit od praktického lékaře "Posudek o zdravotní způsobilosti".

Poté mne hned kontaktujte a dohodneme termín začátku kursu.